Klubowe Centrum Aktywności

Oferta Klubowego Centrum Aktywności obejmuje:

  • rozwijanie zdolności matematycznych, polonistycznych, historycznych, itp.
  • warsztaty – trening umiejętności społecznych (radzenie sobie z negatywnymi emocjami, kształtowanie postaw asertywnych, właściwa komunikacja), program profilaktyki uzależnień (przeciwdziałanie uzależnieniom, promocja zdrowia itp.), rękodzieła użytkowego i artystycznego, zajęcia plastyczne, rękodzieła, fotograficzne, muzyczne, tanecznych, teatralne, komputerowe, sportowe, ruchowe itp.,
  • wyjścia kulturalne, rekreacyjne – lodowisko, kino, kręgielnia, basen, muzeum, parki rozrywki itp.,
  • prowadzenie konsultacji pedagogicznych.

Tygodniowy plan zajęć:

  • poniedziałek– zajęcia edukacyjne i integracyjne – prowadzący – Dagmara Mialik
  • środa – zajęcia z rekodzieła artystycznego i użytkowego – prowadzący – Dagmara Mialik
  • piątek – zajęcia ruchowo sportowe, gry i zabawy – prowadzący – Barbara Rodzik

Kadra klubu:

Kierownik-koordynator pracy klubu – Dagmara Mialik

Wychowawca – mgr Barbara Rodzik

Dzięki wieloletniemu sponsorowi panu Krzysztofowi Łyskowi i firmie JŁ nie brakuje w naszym klubie słodyczy!  Dziękujemy!

Projek współfinansowany jest ze środków Gminy Wrocław i Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji Zdrowia Curatus na podstawie umowy D/BPS/1722/4/2016-2017

koszt projektu: 38 500,00 zł
dotacja: 34 500,00 zł;
wkład własny 500,00 zł
wolontariat: 4 000 zł