NAJWYŻSZY CZAS PRZEDSTAWIĆ NASZE PROJEKTY NA NAJBLIŻSZE LATA

W 2018 ROKU REALIZUJEMY:

Środowiskowy Dom Samopomocy typu A dla 25 osób z doświadczeniem choroby psychicznej w ramach umowy D/MOPS/2066/1/2018-2020 z dnia 27.12.2017 r. współfinansowany ze środków Gminy Wrocław i Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji Zdrowia CURATUS.

Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży – Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży CURATUS zgodnie z umową D/BWO/2072/18/2018-2019 z dnia 02.01.2018 r. współfinansowany ze środków Gminy Wrocław i Stowarzyszenia Na Rzecz promocji Zdrowia CURATUS.

Klub Seniora OFICYNA zgodnie z umową D/WCRS/2094/22/2018-2019 z dnia 15.01.2018 r. współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław i Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji Zdrowia CURATUS.

Wrocławski Telefon Zaufania nr umowy D/WZD/2054/1/2018 Z DNIA 29.12.2017 r. finansowanego ze środków Gminy Wrocław i Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji Zdrowia CURATUS.

Pomoc Psychospołeczna i Prawna Ofiarom Przemocy Domowej oraz Osobom w Sytuacji Kryzysowej – CZERWONE ŚWIATŁO STOP PRZEMOCY zgodnie z umową D/WZD/2107/1/2018 z dnia 01.02.2018 r. współfinansowany ze środków Gminy Wrocław i Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji Zdrowia CURATUS.

Wsparcie osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz ich rodzin i opiekunów w procesie zdrowienia – Klub Wsparcia CURATUS zgodnie z umową nr D/WZD/2041/1/2018-2019 z dnia 15.01.2018 r. współfinansowany ze środków Gminy Wrocław i Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji Zdrowia CURATUS