Wrocławski Telefon Zaufania

!!!WAŻNE!!!

W związku z awarią sieci telefonicznej do odwołania będzie obowiązywał następujący numer telefonu:

519 617 796

WROCŁAWSKI TELEFON ZAUFANIA

TEL.: 71 77 66 208

ROK 2018

„TELEFON ZAUFANIA” – JAKO FORMA WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY DOMOWEJ ORAZ ZNAJDUJĄCYM SIĘ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ Wrocławski Telefon Zaufania nr umowy D/WZD/2054/1/2018 z dn. 29.12.2017

Streszczenie zadania publicznego wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji:
Wrocławski Telefon Zaufania realizuje statutowe założenia Międzynarodowej Federacji Pomocy Telefonicznej i jest zrzeszony w Polskim Towarzystwie Pomocy Telefonicznej. Świadczy pomoc telefoniczną mieszkańcom Wrocławia – dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym doświadczającym przemocy domowej i znajdującym się w sytuacji kryzysowej nieprzerwanie od 50 lat, co czyni ją najstarszą placówką w kraju. W telefonie zaufania dyżuruje wykwalifikowana kadra psychologów klinicznych, psychoterapeutów. Dyżury telefoniczne odbywają się na terenie Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu , Wybrzeże J. C. Korzeniowskiego 18 – w wyznaczonym pomieszczeniu do dyżurów (udostępnionym dla Stowarzyszenia na podstawie umowy dołączonej do oferty) w święta i dni wolne od pracy.

Dyżury we Wrocławskim Telefonie Zaufania

Dyżurujący w Telefonie Zaufania udzielają pomocy psychologicznej poprzez: – wsparcie psychiczne, zrozumienie dla przeżywanych trudności osobom doświadczającym przemocy oraz znajdującym się w sytuacji kryzysowej; – motywowanie do podjęcia działań umożliwiających obronę przed przemocą, pokonanie kryzysu psychicznego, uzależnienia; -informowanie o instytucjach i placówkach terapeutycznych świadczących pomoc ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie; – wskazanie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, zwiększającymi szansę rozwiązania problemów; – zapewnienie rozmówcom poczucia bezpieczeństwa; – edukację w zakresie wiedzy o przemocy w rodzinie, tj. cyklu przemocy, obalanie mitów dotyczących stosowania przemocy, a także zaburzeniach psychicznych, psychologicznych uwarunkowaniach kryzysu, picia alkoholu, przyjmowania narkotyków; Dyżury będą odbywały się we wszystkie soboty, niedziele i święta w wymiarze 10 godzin dziennie w godz. 9 – 19.
Styczeń (1.01,6.01,7.01,13.01,14.01,20.01,21.01,27.01,28.01)
Luty (3.02,4.02,10.02,11.02,17.02,18.02,24.02,25.02)
Marzec (3.03,4.03,10.03,11.03,17.03,18.03,24.03,25.03,31.03)
Kwiecień (1.04,2.04,7.04,8.04,14.04,15.04,21.04,22.04,28.04,29.04)
Maj (1.05,3.05,5.05,6.05,12.05,13.05,19.05,20.05, 26.05,27.05,31.05)
Czerwiec (2.06,3.06,9.06,10.06,16.06,17.06,23.06,24.06,30.06)
Lipiec (1.07,7.07,8.07,14.07,15.07,21.07,22.07,28.07,29.07)
Sierpień (4.08,5.08,11.08,12.08,15.08,18.08,19.08,25.08,26.08)
Wrzesień (1.09,2.09,8.09,9.09,15.09,16.09,22.09,23.09,29.09,30.09)
Październik (6.10,7.10,13.10,14.10,20.10,21.10,27.10,28.10)
Listopad (1.11,3.11,4.11,10.11,11.11,17.11,18.11,24.11,25.11)
Grudzień (1.12,2.12,8.12,9.12,15.12,16.12,22.12,23.12,25.12,26.12,29.12,30.12)

INFORMACJE ARCHIWALNE
„TELEFON ZAUFANIA” – JAKO FORMA WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY DOMOWEJ ORAZ ZNAJDUJĄCYM SIĘ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ – Wrocławski Telefon Zaufania – nr umowy D/WZD/1861/1/2017 z dnia 30.12.2016.
Termin realizacji : 01.01.2017 – 31.12.2017, wysokość dotacji 35 000,00 zł.
Dyżury we wszystkie soboty, niedziele i święta w wymiarze 10 godz. dziennie w godz. od 9.00 – 19.00
Celem zadania jest psychologiczna pomoc telefoniczna, oferowana w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) w wymiarze 10 godzin dziennie w godzinach 9 – 19, adresowana głównie do osób – dzieci, młodzieży, osób dorosłych – uwikłanych w sytuacje przemocy domowej, a także do osób doświadczających kryzysu psychicznego. Działalność Telefonu Zaufania jest jedną z form profilaktyki zdrowia psychicznego, a także daje możliwość interwencji psychologicznej wobec osób doświadczających przemocy, przeżywających kryzys psychiczny, ingerencji w podjętą próbę samobójczą. Numer Wrocławskiego Telefonu Zaufania jest podany w Internecie, instytucjach medycznych, placówkach oświatowych.
Dyżurujący w Telefonie Zaufania udzielają pomocy psychologicznej poprzez: – wsparcie psychiczne, zrozumienie dla przeżywanych trudności osobom doświadczającym przemocy oraz znajdującym się w sytuacji kryzysowej; – motywowanie do podjęcia działań umożliwiających obronę przed przemocą, pokonanie kryzysu psychicznego, uzależnienia; -informowanie o instytucjach i placówkach terapeutycznych świadczących pomoc ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie; – wskazanie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, zwiększającymi szansę rozwiązania problemów; – zapewnienie rozmówcom poczucia bezpieczeństwa; – edukację w zakresie wiedzy o przemocy w rodzinie, tj. cyklu przemocy, obalanie mitów dotyczących stosowania przemocy, a także zaburzeniach psychicznych, psychologicznych uwarunkowaniach kryzysu, picia alkoholu, przyjmowania narkotyków; Dyżury będą odbywały się we wszystkie soboty, niedziele i święta w wymiarze 10 godzin dziennie w godz. 9 – 19. W 2017 roku przewidujemy łącznie 114 dyżurów, każdy w wymiarze 10 godzin – łącznie 1140 godzin: styczeń (1, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29) – 10 dyżurów, Luty (4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26) – 8 dyżurów, Marzec (4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26) – 8 dyżurów, Kwiecień (1, 2, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 29, 30) – 11 dyżurów, Maj (1, 3, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28) – 10 dyżurów, Czerwiec (3, 4, 10, 11, 15, 17, 18, 24, 25) – 9 dyżurów, Lipiec (1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30) – 10 dyżurów, Sierpień (5, 6, 12, 13, 15, 19, 20, 26, 27) – 9 dyżurów, Wrzesień (2,3,9,10,16,17,23,24,30)- 9 dyżurów, Październik (1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 , 29) – 9 dyżurów, Listopad (1, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26) – 9 dyżurów, Grudzień (2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 30, 31) – 12 dyżurów. Dyżury wykonywane przez psychologów klinicznych, terapeutów z wieloletnim doświadczeniem w pomocy telefonicznej. Wszyscy dyżurujący posiadają przeszkolenie w interwencji kryzysowej.